mcon

Kunder


Mcon genomför dels uppdrag direkt mot slutkund, men fungerar ofta även som underkonsult åt andra IT-bolag till deras kunder. Här är några av de kunder och uppdrag vi arbetar med

- Nohau Elektronik, ASP och databaskonsultation.
- Officiell hemsida till Green Hat Music & Sound.
- Officiell hemsida till Rene Sandoval, basist.
- Officiell hemsida till Per Sjödin, gitarrist.
- Limhamnsgruppen AB, utvecklat webbplatsen inklusive stöd för innehållshantering.
- DUX industrier, utbildning och utveckling och underhåll av webbplats.
- Färgstark, konsultation vid utveckling av GIS-system.
- Internet-TV, utvecklat webbapplikation för videosändningar över internet.
- Kristianssons Bilskola, utvecklat hemsida.
- Position Skåne, databasoptimering.
- Veterinärerna Rosander - Leijonhufvud, utvecklat hemsida.

Som underkonsult
4IT AB, utveckling och utbildning, bl.a. åt följande slutkunder:
- Region Skåne.
- Besam AB
- Frigoscandia AB
- Malmö Stad
- Thule Sweden

Malmö Högskola:
- Utbildare i Data Warehousing.
- Utbildare i C#.

Apsis:
- Utveckling av Apsis Newsletter Pro.
- COOP, utveckling av lösning för rapportering av enkätresultat.
- Databaskonsultation

Malmö Högskola

Nohau Elektronik

4ITAB

Limhamnsgruppen

Apsis

Kristianssons Bilskola

Veterinärerna Rosander-Leijonhufvud